Regulamin - Pokoje i domki w Bieszczadach ze śniadaniem

Regulamin

 1. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptacje zasad pobytu w pensjonacie Dom Malowany.
 2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.
 3. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30 % ceny pobytu w przypadku pobytów powyżej 5 dni. Przy pobytach poniżej 5 dni oraz w okresie długich weekendów, Świąt i Sylwestra rezerwacja jest ważna po wpłacie zadatku w wysokości 50% ceny pobytu.
 4. W dniu przyjazdu w domkach pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 500 zł. Kaucje należy uiścić gotówką podczas zameldowania. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po odbiorze domku w obecności właściciela.

  Wynajmujący w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru domku tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.
 5. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych oraz otwartego ognia w tym świeczek, pochodni itp.. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 6. Niepojawienie się Gościa do godz. 8:00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień), jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 7. W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku przyjazdu w terminie późniejszym lub wyjazdu w terminie wcześniejszym niż zarezerwowana data, rezerwacja podlega pełnej opłacie.
 8. Goście korzystają z placu zabaw, domku grillowego i ogniska na własną odpowiedzialność. Plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat i mogą one z niego korzystać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie z urządzeń i wynikłe z tego skutki i/lub urazy.
 9. Gości zapraszamy od godz. 16:00.
 10. Po przyjeździe prosimy o wypełnienie karty meldunkowej i uiszczenie opłaty pobytowej w gotówce.
 11. Na życzenie wystawiamy faktury.
 12. W dniu wyjazdu prosimy o udostępnienie pokoju/domków do sprzątania dla kolejnych Gości do godz. 10:00.
 13. W przypadku zmiany godziny wyjazdu prosimy o uzgodnienie tego z właścicielami.
 14. Ze względu na brak możliwości przechowywania przedmiotów wartościowych prosimy o niepozostawianie ich w pokojach/domkach i informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za ich zniszczenie lub zaginięcie.
 15. Zwierzęta domowe przyjmujemy wyłącznie w wybranych domkach, a o ich pobycie prosimy poinformować w trakcie składania rezerwacji. Nie przyjmujemy zwierząt w pensjonacie i domkach do tego nie przeznaczonych.
 16. Goście odpowiadają za spowodowane szkody i zniszczenia.
 17. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. od 22:00 do 6:00.
 18. Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla Gości Domu Malowanego. Jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.
 19. W Domu Malowanym możemy odmówić dalszej gościny osobie, która narusza w rażący sposób zasady pobytu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń właściciela, w szczególności zapłaty za cały zarezerwowany pobyt, poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie budynku Domu Malowanego.
 20. Goście, którzy zdecydują się na korzystanie z Ruskiej Bani zobowiązują się do przestrzegania "Regulaminu korzystania z Ruskiej Bani."